Ticari İleti Onay Formu

Burcu Okut Jewellery ürünleri ile ilgili bilgi alabilmek için, Burcu Okut Jewellery’ e verdiğim ya da ileride vereceğim iletişim bilgilerime, başta bilgilendirme, tanıtım ve fırsatlar ile ilgili ileti gönderilmesine, tanıtım yapılmasına ve iletişim bilgilerimin bu amaçla Burcu Okut Jewellery ve çözüm ortakları tarafından saklanmasına ve kullanılmasına izin veriyorum.