ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

İŞ BU MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ KURULMADAN EVVEL ALICININ ÖNCEDEN BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR:

Alıcı, aşağıdaki hususlarda, bu Sözleşme'nin Alıcı tarafından İnternet Sitesi'nde kabulü ile kurulmasından ve gerek siparişi gerek ödeme yükümlülüğü altına girmesinden, bu sözleşmenin kurulmasından hemen önce İnternet Sitesi'nin ilgili sayfaları-kısımlarındaki tüm genel-özel açıklamaları incelediğini, okuduğunu, anladığını ve kendisine gerekli bilgilendirmenin yapıldığını kabul eder.

 1. Satıcının unvanı ve iletişim bilgileri, mersis numarası ile güncel tanıtıcı bilgileri, tüketicinin şikayetlerini iletebilmesi açısından satıcının mevcut iletişim bilgileri haricinde şikâyet ve iletişim numarasının varlığı.
 2. Ürünler ‘in İnternet Sitesi'nden alınması sırasındaki satış işlemi aşamaları ile yanlış girilen bilgilerin düzeltilmesine ilişkin amaca uygun araçlar-yöntemler,
 3. Satıcının mensubu olduğu Meslek Odası (İTO-İstanbul Ticaret Odası) ve ITO'nun meslek ile ilgili öngördüğü davranış kuralları bilgisinin edinebileceği elektronik iletişim bilgileri (Telefon: 444 0 486, www.ito.org.tr)
 4. Satıcı tarafından uygulanan Alıcı bilgileri için geçerli gizlilik, veri kullanımı-işleme ve Alıcıya elektronik iletişim kuralları ile Alıcının bu hususlarda Satıcıya verdiği izinler, Alıcının kanuni hakları, Satıcının hakları ve tarafların haklarını kullanım usulleri,
 5. Ürünler için eğer var ise Satıcı tarafından öngörülen gönderim kısıtlamaları,
 6. Sözleşme konusu Ürünler için Satıcı tarafından kabul edilen ödeme yöntem-araçları ile Ürünlerin temel özellik-nitelikleri, vergiler dahil toplam fiyatı (ilgili masraflar da dahil olmak üzere Alıcının Satıcıya ödeyeceği toplam bedel),
 7. Ürünlerin Alıcı'ya teslimine ilişkin usuller ile nakliye-teslim-kargo masrafları hakkında bilgiler,
 8. Ürünler ile ilgili diğer ödeme/tahsilat ve teslimat bilgileri ile Sözleşme'nin ifasına ilişkin bilgiler, bu hususlarda Tarafların sorumlulukları,
 9. Alıcının cayma hakkına sahip olmadığı Ürünler ve diğer mal-hizmetler,
 10. Alıcının cayma hakkının olduğu durumlarda bu hakkını kullanma şartları, süresi ve usulü ile hakkın süresi içinde ve usulüne uygun kullanılmaması durumunda Alıcının cayma hakkını kaybedeceği,
 11. Cayma hakkı olan Ürünlerde, Ürün cayma süresi içinde kullanım talimatlarına, olağan işleyişine veya teknik özelliklerine uygun kullanılmamasından ötürü bozulduğu veya bir değişikliğe uğradığı takdirde Alıcının cayma talebinin kabul edilmeyebileceği ve her durumda Satıcıya karşı sorumlu olacağı, Satıcının kabul ettiği hallerde söz konusu bozukluğa veya değişime göre uygun bulduğu bir tutarı Alıcıya yapacağı geri ödemeden mahsup edebileceği,
 12.  Cayma hakkının bulunduğu durumlarda Ürünleri Satıcıya ne şekilde iade edebileceği ve ilgili tüm mali hususlar (iade yolları, masrafı ve Ürün bedelinin iadesi ve iade sırasında, Alıcı tarafından kazanılmış/kullanılmış ödül puanları için yapılabilecek indirim ve mahsuplar dahil,),
 13. Alıcının İnternet Sitesi’nde dönem dönem uygulanabilecek çeşitli fırsatlara ilişkin yararlanma koşullarının (özel şartlar) detaylarını,
 14. Mahiyetine göre bu Sözleşmede de yer alan diğer tüm satış şartları ile Satış Sözleşmesi Alıcı tarafından internet sitesinde onaylanarak kurulduktan sonra Alıcıya elektronik posta ile gönderildiğinden Alıcı tarafından istenen süre ile saklanıp buradan erişilebileceği, Satıcının da üç yıl süre ile nezdinde saklayabileceği.
 15. Uyuşmazlık hallerinde Alıcının Satıcıya şikayetlerini iletebileceği iletişim bilgileri ile yasal başvurularını, 6502 Sayılı Kanun'un ilgili hükümlerine uygun olarak İlçe/İl Hakem Heyetlerine ve Tüketici Mahkemeleri'ne yapabileceği
 16. 5549 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi gereğince, işlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarı 85 000 Türk Lirası ve üzeri olduğunda, müşterinin kimliğinin tespitine yükümlülüğü bulunmaktadır. Buna istinaden kişinin aynı üyelik veya fatura bilgileri üzerinden 85 000 TL ve üzeri alışveriş yapması durumundan kişi T.C. kimlik bilgilerini ve T.C. Kimlik fotokopi veya resim suretini Satıcıya derhal ibraz etmeyi kabul ve taahhüt eder. İlgili bilgiler bilgi@burcuokut.com e-posta adresine iletilecektir.

Alıcı, satın alma işlemini gerçekleştirmeden önce tüm sair bilgilendirmenin yapıldığını beyan ve taahhüt eder.