MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 - TARAFLAR

1.1 Satıcı bilgileri;

Ticari Unvan: Burcu Okut Şahbudak

Adres: Suadiye Mahallesi Ülkü Sokak No: 10/A Kadıköy İstanbul

Telefon: 0 216 449 08 38

E-Posta Adresi: bilgi@burcuokut.com

VERGİ  No: 22103544236

Bundan sonra Sözleşmede ‘Burcu Okut Jewellery’ veya ‘SATICI’ olarak anılacak.

1.2 Sipariş veren kişi bilgileri;

Adı Soyadı: Fatura ile aynı

Adres: Fatura ile aynı

Telefon: Fatura ile aynı

E-Posta adresi: Fatura ile aynı

Bundan sonra "ALICI" olarak anılacaktır.

Alıcı, bu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, Satıcı tarafından Alıcıya verilmesi gereken unvan, adres, iletişim bilgileri, VERGİ numarası siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin tüm vergiler dâhil satış fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini, KVKK kural metnini, Ön Bilgilendirme Formunu, cayma hakkı ve cayma hakkının kullanım usulü ve koşulları hakkında doğru ve eksiksiz olarak bilgi edindiğini beyan eder.

1.3 Alıcı, Satıcıya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, Satıcının bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, Satıcının ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

1.4 Alıcı, Adını, Soyadını, Adres bilgilerini, Telefon numarasını, E-Posta adresini doğru ve hatasız bir şekilde bildireceğini beyan ve taahhüt eder. Bilgileri yazılı kişi işbu sözleşmeden doğan haklardan yararlanacak olup, yükümlülükleri yerine getirecektir. Alıcı, işbu internet sitesinden ürünü sipariş ettiği andan itibaren bu sözleşmenin tarafı olduğunu beyan ve taahhüt eder.

1.5 5549 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi gereğince, işlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarı 85 000 Türk Lirası ve üzeri olduğunda, müşterinin kimliğinin tespitine yükümlülüğü bulunmaktadır. Buna istinaden kişinin aynı üyelik veya fatura bilgileri üzerinden 85 000 TL ve üzeri alışveriş yapması durumundan kişi TC kimlik bilgilerini ve TC Kimlik fotokopi veya resim suretini Satıcıya derhal ibraz etmeyi kabul ve taahhüt eder. İlgili bilgiler bilgi@burcuokut.com mail adresine iletilecektir.

 

MADDE 2 - KONU

İşbu sözleşmenin konusu, Alıcının Satıcıya ait www.burcuokut.com (“İnternet Sitesi”) İnternet Sitesi’nden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 3 - SÖZLEŞME KONUSU , ÜRÜNÜN TEMEL ÖZELLİKLERİ, SATIŞ FİYATI VE TESLİMATINA İLİŞKİN BİLGİLER

3.1 Burcu Okut Jewellery ürünlerinde kullanılan taşlar; pırlanta, safir, ham elmas vb. değerli taşlar kullanılmakta olup, turmalin, morganite, spinel, tanzanit vb. gibi yarı değerli ancak üst segment taşlar kullanılmaktadır. Ürünlerin tamamı 14 Ayar Altından, 18 Ayar Altından ve Platinden üretilmektedir.

3.2 Satın alınan Ürünlerin Adı, Miktarı, KDV Dâhil Satış Fiyatı ve Teslimat Bilgileri ürünün ilgili açıklama kısımlarında yer almaktadır. Alıcı, satın alma işlemini gerçekleştirdiği halde, satın aldığı ürünün özelliklerini internet sitesinde gördüğünü, okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder. ALICI, ürünlerin yanında ‘Hazır Ürün’ ibaresi bulunmayan tüm parçaların özel üretim ve tasarım ürünü olduğunu ve kişisel talep doğrultusunda özelleştirerek sipariş verdiğini kabul eder.

3.3 İnternet sitesinde bulunan ürünler ölçü, boyut, açı, renk, taş, tasarım ve başka özelliklerinin seçilmesi ve bu doğrultuda üretilmesi şeklinde temin edilmektedir. Alıcı, satın aldığı ürünlerin kendisine göre uyarlandığını ve talepleri sebebiyle üretildiğini kabul eder.

3.4 İnternet Sitesi üzerinden ürünün satışa sunulması aşamasında teknik hatalar ya da maddi hatalar nedeniyle ürün fiyatı, ürün açıklaması, ürün niteliği vb. özelliklerde hata olması halinde Satıcı siparişi iptal etme ve tahsil edilmiş tutarları ilgili mevzuat hükümleri uyarınca Alıcıya iade etme hakkına sahiptir.

3.5 www.burcuokut.com İnternet Sitesi'nde sunulan ürünlerin ağırlık, uzunluk, genişlik, ağırlık / karat, taş rengi ve tonu, altın rengi ve tonu, yüzük ölçüsü vb. özelliklerinde üretim sonrasında ± %10 kadar farklılık olabilmektedir.

 

MADDE 4 - GENEL HÜKÜMLER

4.1 Alıcı, İnternet Sitesi’nde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, tüm vergiler dâhil satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ve bunun masraflarının aksi belirtilmedikçe Alıcı tarafından karşılanacağına, teslimatın gerçekleştirileceği süreye ve Satıcının tam ticari unvanı, açık adresi ve iletişim bilgilerine ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu, cayma hakkının kullanılması şartları hakkında doğru ve eksiksiz olarak bilgi edindiğini ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2 Ürünün tesliminden sonra Alıcıya ait kredi kartının, banka kartının ve/veya İnternet Sitesinde sunulan diğer ödeme sistemlerinin Alıcı’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini Satıcıya ödememesi halinde, Alıcı’nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ilgili ürünü 3 (Üç) gün içinde Satıcıya iade göndermesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri Alıcıya aittir. Alıcının satış bedelini, bankalardan (finansman kuruluşları
dahil) sahip olduğu kredi kartı, taksit kart vb. ile ödediği hallerde, bu kartların sağladığı tüm imkanlar doğrudan kartı veren kuruluşça sağlanmış kredi ve/veya taksitli ödeme imkanlarıdır; bu çerçevede gerçekleşen ve Satıcının bedelini defaten veya pey der pey tahsil ettiği ürün satışları işbu Sözleşme’nin tarafları yönünden kredili veya taksitli satış değildir, peşin satıştır. Satıcının kanunen taksitle satış sayılan hallerdeki yasal hakları (taksitlerin ödenmemesi halinde sözleşmeyi fesih ve/veya kalan borcun tümünün temerrüt faizi ile ödenmesini talep hakları dahil) ilgili mevzuat çerçevesindeki hakları mevcut ve saklıdır. Alıcının temerrüdü durumunda yürürlükteki kanunların öngördüğü şekilde aylık oranda temerrüt faizi tatbik edilir.

4.3 Sözleşme konusu ürün, Alıcıdan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.

4.4 Alıcı, Satıcıya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran Alıcıyı bağlayacaktır. Alıcı, Satıcıya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.

4.5 İşbu Sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden Alıcı işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Satıcıyı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Satıcının Alıcıya karşı Sözleşmeye uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

4.6 Satıcı, kendi münhasır takdirinde olmak üzere, İnternet Sitesi’nde Alıcılar için çeşitli zamanlarda koşulları Satıcı tarafından belirlenmek üzere çeşitli kampanyalar düzenleyebilir. Şu kadar ki, Alıcının herhangi bir sebeple satın aldığı ürünleri iade, cayma hakkı vb. sebeplerle iade etmesi halinde Satıcı tarafından düzenlenen kampanya koşullarının herhangi bir sebeple sağlanamaması halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı/fayda iptal edilir ve Alıcıya yapılacak iade ödemesinden düşülecektir. Aynı faturada birden fazla kampanyadan yararlanabilir durumda olması halinde kampanyalar birleştirilmeyecek, Alıcı yalnızca bir kampanyadan yararlanabilecektir. Alıcı, böyle bir durumda herhangi bir hak talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı, İnternet Sitesi’nde duyurduğu kampanyaları dilediği zaman durdurma, güncelleme ve kampanya koşullarını değiştirme hakkı saklıdır.

4.7 Siparişler www.burcuokut.com web sitesi üzerinden verilmekte olup, ‘Sipariş Ver’ butonuna basmakla işbu sözleşme hükümleri geçerlilik kazanacaktır. Sipariş, verilme işlemini takip eden 24 saat içerisinde hiçbir gerekçe ve koşul aramaksızın iptal edilebilir. İptal, hem Alıcı, hem Satıcı tarafından gerçekleştirilebilecektir.

4.8 İptal işleminin gerçekleşmesi için Alıcının ‘ bilgi@burcuokut.com’ mail adresine iptale ilişkin bildirim maili iletmesi ve Site İçerisinde bulunan iptal işlemlerinin yapılması şarttır. İptalin sadece mail yolu ile veya sadece site içerisinde bulunan iptal işlemleriyle yapılması, iptal koşullarının gerçekleşmesi için yeterli olmayıp, işlemlerden birisinin yapılmaması durumunda sipariş geçerliliğini koruyacaktır. İptal işlemlerinden herhangi biri 24 saat içerisinde yapılmaz ise iptal işlemi geçerlilik kazanmayacaktır.

4.9 Satıcının siparişi 24 saat içinde iptal etme hakkı bulunup, bilgilendirme SMS veya e-mail yolu ile yapılacaktır. İptal edilen siparişlere ilişkin ödemeler 10 iş günü içerisinde ödeme yapılan karta iade edilecektir.

4.10 Ürünlerin üçüncü bir kişiye satılması, devredilmesi veya herhangi bir şekilde geçmesi durumunda işbu sözleşmeye konu haklar devredilmeyecektir. Yeni malik bakım, onarım, değişim ve sair hizmetlerden faydalanma hakkını kullanamayacak, işbu sözleşmeden doğan Satıcı yükümlülüklerini talep edemeyecektir.

MADDE 5 – TESLİMAT

5.1 Satıcı ürünleri kargo firmasına eksiksiz ve ayıpsız biçimde teslim edeceğini beyan ve taahhüt eder. Kargoya yapılan teslim sonrasında doğabilecek tüm zararlardan kargo firması sorumlu tutulur. Ürünün Alıcıya teslim edilmesine kadar Alıcının herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

5.2 Sözleşme konusu ürün, özel üretim kapsamında bulunan bir ürün olması halinde sipariş tarihinden itibaren 15 (On Beş) iş gününü aşmamak koşulu ile Kargo Firmasına Verilir. Hazır Ürün satış kategorisinde bulunan ürünler 3 iş günü içerisinde Kargoya verilecektir. Satıcının çalışmakta olduğu kargo firması Yurtiçi Kargodur.

5.3 Alıcı, Sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan malın eksiksiz, hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, Alıcıya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir.

 

MADDE 6 – GARANTİ VE BAKIM

 

6.1 Satıcı tüm ürünler bakımından süresiz bakım garantisi vermektedir. Alıcının talebi üzerine, www.burcuokut.com adresinden satın alınan ürünlere ücretsiz olarak bakım, temizlik ve genel kontrol işlemleri yapılacaktır. Bakım işlemleri tadilat veya onarım gerektirmeyen ve kozmetik iyileştirme işlemleridir. Bakım hakkı yılda bir kere kullanılabilecek olup, diğer talepler ücret karşılığı gerçekleştirilmektedir. Onarım gerektiren ürünler ise Garanti kapsamı ile birlikte değerlendirilecektir.

 

6.2 Alıcı, satın alınan ürünü tavsiye edilen şekilde kullanmayı ve ürünleri her türlü zorlamaya, bükmeye, çarpmaya vb. maruz bırakmadan kullanmayı kabul eder. Aksi takdirde Alıcı ürünlerin zarar görebileceği ve Garanti kapsamı dışında bırakılacağını kabul eder.

6.3 Satıcı, tüm ürünler bakımından 2 yıl Garanti süresi taahhüt etmektedir. Kullanım koşullarının olağan düzeyde olması halinde tadilat gerektiren ürünler bakımından Satıcıya başvurulması halinde, tadilat ve onarım işlemleri garanti kapsamında ücretsiz olarak yapılacaktır.

6.4 Kullanım biçiminin aşılıp aşılmadığı değerlendirmesi münhasıran Satıcıya aittir. Satıcı, ürünün gereği gibi kullanılmadığını tespit etmesi halinde ürünü garanti kapsamından kendi inisiyatifine bağlı olarak çıkarabilir, bu durumda Alıcı sadece ücret karşılığında onarım ve tadilat yaptırabilme hakkına sahiptir.

6.5 Kullanım hatasının Alıcı tarafından bildirilmemesi halinde ve Alıcı’nın kusurundan kaynaklı olarak ürünün zayi olduğu anlaşılması durumunda, Satıcı garanti kapsamında gerçekleştirdiği tüm onarım, bakım ve tadilat bedellerini talep eder. Alıcı hiçbir ihtara ve ihbara gerek kalmadan talep edilen bedeli nakden ve defaten ödemeyi kabul eder.

6.6 Garanti süresi dolmamış olsa da başkaca hiçbir değerlendirmeye tabi tutulmasına gerek kalmadan;

  • Bakım ve Kullanım Talimatlarına uygun kullanılmamış, kullanıcı hatası ile oluşmuş hasar ve deformasyonlar,

 

  • Ana/orta taşın düşmesi, hasar görmesi veya kaybolması,

 

  • Satın alınan ürün Burcu Okut Jewellery dışında herhangi bir kurum veya kişi tarafından tadilat, ölçü, bakım vb. herhangi bir işlem görmesi,

 

Garanti süresi dolmamış olsa bile garanti kapsamı dışında kalır.

 

6.7 Onarımı talep edilen ürün ‘tamir edilebilir’ olması şartı taşımaktadır. Tamire elverişli olmayan ve baştan üretilmesi gereken ürünler, masrafları Alıcıya ait olacak şekilde, en makul ve mümkün şekilde onarıma tabi tutulabilir. Satıcı, ürünün ‘tamir edilebilir’ olup olmadığını münhasıran değerlendirme yetkisine sahiptir. Tamire elverişli olmayan ürünler, masrafları Alıcıya ait olmak üzere, baştan üretilebilecektir.

 

6.8 Satıcı, önemli hasar almış veya ana parça değişimi gerektiren ürünler bakımından en uygun onarım yolunu tavsiye edebilecektir. Onarımlarda ikame taş, materyal ve madde kullanılabilecektir. Kullanılan ikame taşlar, orijinal taştan farklı olabilecektir. Onarım sonrası üründe farklılıkların ve değişkenliklerin meydana gelebileceği Alıcıya beyan edilir; Alıcının ürünü tamire teslim etmesi bu hususların kabul edildiği anlamına gelir.

 

6.9 Satıcı, ürünün en iyi şekilde onarılması için tüm çabayı gösterecektir. Onarım, tadilat, bakım, ölçü ve benzeri değişim sonrası, ürünlerde değişiklik görülebilecektir. Bakım, onarım veya tadilat işlemlerinden sonra olsun veya olmasın ürünler genel kullanım ve zaman sebebiyle yıpranma ve aşınma nedeniyle görüntü değiştirebilmektedir. Ürünlerdeki olağan değişiklikler sebebiyle Satıcıdan herhangi bir alacak veya tazminat talep edilemez.

 

6.10 Onarım için ana taşın değişimi söz konusu olduğunda Satıcı mevcut olan taş seçeneklerini Alıcıya sunar ve Alıcı sunulan ikame taşlardan birini tercih edebilme hakkına sahiptir. Satıcı, alınan üründe kullanılan taşın aynısının mevcudiyetini garanti etmemekte olup, onarım aşamasında aynı materyal, madde veya taş kullanılması zorunluluğu bulunmamaktadır. Alıcı ancak bu koşulları kabul ederek, masrafının kendisine ait olmak üzere, ürünü onarım, bakım ve değişim işlemleri için teslim etmektedir. 

 

6.11 Madde 6’da sayılan tüm sair hizmetler bakımından ürünün Satıcıya ulaştırılması işlemlerinden Alıcı sorumlu olup, Kargo masrafları Alıcı tarafından karşılanacaktır. Ürünler Satıcıya ulaşana kadar tüm sorumluluk Alıcıya ve Kargo firmasına aittir.

 

 

 

MADDE 7- CAYMA HAKKI

7.1 Alıcı, özel üretim ve kişiye münhasır sipariş edilen ürünler dışında kalan ve ‘Hazır Ürün’ ibaresiyle belirlenen ürünlerde 14 (On dört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.

7.2 Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nin 15. Maddesi gereği, kişiye özel olarak hazırlanan ve kişiselleştirilen ürünler bakımından, yasal koşullara bağlı olarak cayma hakkı (iptal ve iade hakkı) bulunmamaktadır. Üründe, kişiye özel olarak yapılan herhangi bir değişiklik bulunması halinde (tasarım, çizim, değişim, ölçü, taş seçimi, renk, model) bu ürünler değişim, iade yapılmayan ürünler kapsamındadır.

7.3 Cayma hakkı süresi, alıcının veya alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar.

7.4 Cayma hakkının kullanılması için 14 (On dört) günlük süre içinde Satıcıya bilgi@burcuokut.com e-posta adresine bildirimde bulunulması, website içerisinde bulunan iptal/iade işlemlerinin yapılması, ürünün 27.11.2014 tarihinde Resmî Gazetede yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin “Cayma Hakkının İstisnaları” başlıklı 15. madde hükümleri kapsamında olmaması ve Satıcı tarafından tekrar satışa arz edilebilir nitelikte olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde;

  • kişiye veya Alıcı’ya teslim edilen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile 10 (On) gün içerisinde Satıcıya gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İade Faturası kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır,

 

  • Cayma hakkı talebinin iletilmesinden itibaren 10 (On) günlük süre içerisinde iade edilecek ürünlerin, kutusu, ambalajı, sertifikaları, varsa hediye ürünleri ve aksesuarları, hediye çekleri ile eksiksiz ve hasarsız olarak Satıcıya iade edilmesi gerekmektedir. Bu materyallerden herhangi birinin gönderilmemesi ya da taşıma şirketinden kaynaklanmış olsa dahi hasarlı olması durumunda, materyalin bedeli iade tutarından düşülerek iade işlemi tamamlanır. Alıcı, bu işlemler için hangi yolu izleyeceğini Satıcıyla belirtilen iletişim bilgilerinden irtibata geçerek öğrenmelidir.

7.5 Cayma hakkı kapsamında öngörülen taşıyıcı Yurtiçi Kargo’dur.

7.6 Satıcıya cayma hakkı talebinin ulaşmasını takip eden 30 (otuz) gün içinde ürün bedeli Alıcıya iade edilir.

7.7 Cayma hakkı kapsamında bulunan ürünler bakımından değişim seçeneği de kullanılabilecektir. Alıcı, bir defaya mahsus olmak üzere aldığı ürünü aynı bedele tekabül eden başka bir ürünle değiştirebilecektir. Ürünün bedeli, alıcının faturasında yer alan bedel üzerinden değerlendirecek olup, ileride çıkan fiyat değişiklikleri alınan ürünün fiyat miktarını etkilemeyecektir. Önceden alının ürünün yerine temin edilmesi planlanan ürün, değişim talep edilen gün fiyatı üzerinden değerlendirilecektir.

7.8 Değişim talep edilen ürün, değiştirilecek olan üründen daha pahalı olması halinde alıcı arada çıkan fiyat farkını karşılayarak değişim yapabilecektir.

7.9 Değişimi talep edilen ürün, değiştirilecek üründen daha ucuz olması halinde, aradaki fark alıcıya iade edilecektir.

7.10 Alıcının tüzel kişi olması halinde, ticari ya da mesleki amaçlarla satın aldığı Ürünler için (toplu alımlar her hâlükârda bu nitelikte sayılır) cayma hakkı başta olmak üzere tüketici haklarını kullanamayacaktır.

 

MADDE 8 - CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

 

8.1 Burcu Okut Jewellery ürünleri sipariş üzerine hazırlıyor olup, ürünlerin sadece bazıları hazır satışa sunulmaktadır. Alıcının www.burcuokut.com sitesinden sipariş ettiği ürünler o kişinin siparişi üzerine üretilmektedir. Ayrıca, ürünlerin kişiselleştirme veya değiştirme imkânı bulunduğundan, ürün açıklamasında ‘Hazır Ürün’ ibaresi bulunmayan ürünler bakımından iade ve bir defaya mahsus değişim hakkı bulunmamaktadır.

8.2 Alıcının istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin ürünler iade kapsamına girmeyecektir. Bu nedenle, Alıcının isteğiyle, internet sitesinde sunulan renkte kişiye özel olarak üretim yapıldığında ya da internet sitesinde sunulan yüzük ölçüsü aralığı, kolye ve bileklik boyu, içine yazı yazılan evlilik alyanslarında, ya da sipariş verilen ürünün Alıcıya tesliminden sonra, Alıcının isteği doğrultusunda yapılan yüzük ölçüsü, kolye, bileklik boyu ve modelindeki değişiklikler gibi işlemler yapıldığında, müşterinin özel istekleri doğrultusunda özel olarak üretimi yapılan bu mallar ve jelatini açılmış tüm paket ürünlerde cayma hakkının kullanılamayacağı ürünler kapsamına girer.

8.3 Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nin 15. Maddesi gereği, yüzük siparişlerinde, yüzük ölçüsü kişiye özel olarak hazırlandığından, yasal koşullara bağlı olarak cayma hakkı (iptal ve iade) ve değişim hakkı bulunmamaktadır. Yüzük ölçüleri konusunda telefon hattından destek alma imkânı bulunup, tüm öneriler tavsiye niteliğini taşımaktadır, hiçbir şekilde uygunluk garantisi vermemektedir.

8.4 Özelleştirilme yapılmış yüzüklerde (Ölçü seçeneğinin belirlenmiş olması) ürün açıklama kısmında ‘Ölçüde değişiklik yapılamaz’ ibaresi bulunması halinde hiçbir şekilde ölçü büyütme/küçültme işlemi yapılamayacaktır. Ölçüsü değiştirilebilir yüzükler bakımından 2 defa bedelsiz büyütme/küçültme işlemi öngörülmüştür. Değişime konu olacak ürünün ölçü büyütme/küçültme sınırları, ürün açıklamasında belirlenmiş olup, sadece öngörülen sınırlar içinde değişiklik yapılabilecektir. Ölçü değişim sınırları dışında kalan tüm uygulamalar bedel karşılığında gerçekleştirilmektedir.

8.5 Ölçü küçültme işleminden sonra ortaya çıkacak fark/parça/bedel Satıcıdan talep edilemez, üründen indirim istenemez.

MADDE 9 – MÜCBİR SEBEP

9.1 27.02.2015 tarihinde yürürlüğe giren 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 16. maddesinin 4. fıkrası gereği sipariş konusu mal ya da hizmetin ediminin yerine getirilmesinin imkânsızlaştığı hallerde Satıcı veya sağlayıcının bu durumu öğrendiği tarihten itibaren üç gün içinde alıcıya bildirmesi ve tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç on dört gün içinde iade etmesi zorunludur.  Satıcı, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren üç gün içinde, Alıcıya bildirir ve tahsil edilen tüm ödemeleri iade eder. Alıcı, iade koşullarının oluşması sonucu herhangi bir tazminat talep edemez, iadeye katlanmak zorundadır.

9.2 Satıcının sipariş ve/veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğüne yerine getirmek amacıyla Alıcının onayıyla eşit kalitede ve fiyatta farklı ürün tedarik etme hakkı saklıdır.

MADDE 10 – YÜRÜRLÜK

Site üzerinden verilen siparişe ait ödemenin gerçekleşmesi durumunda Alıcı işbu Sözleşme’nin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır. Satıcı, söz konusu Sözleşme’nin site üzerinde, Alıcı tarafından okunduğuna ve kabul edildiğine dair onay almaksızın sipariş verilememesini sağlayacak yazılımsal düzenlemeleri yapmakla sorumlu olduğu için bu düzenlemeleri yapmıştır.

MADDE 11 - UYUŞMAZLIK KONUSUNDA BAŞVURULARIN YAPILABİLMESİ

11.1 Alıcı, siparişine ve/veya siparişine konu ürüne ve/veya siparişi ile ilgili herhangi bir konuda şikâyetinin olması halinde, şikâyetlerini yukarıda belirtilen iletişim bilgileri vasıtasıyla Satıcıya iletebilir. İletilmiş olan şikâyet başvuruları kayıtlara alınacak, yetkili birimler tarafından değerlendirilerek çözümlenmeye çalışılacak ve en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.

11.2 Alıcı, şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem heyetine veya Tüketici Mahkemesine yapabilir. İşbu sözleşme kapsamında doğabilecek uyuşmazlıklar bakımından İstanbul Adalet Sarayı Mahkemeleri ve İcra daireleri yetkilidir.